Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Regionálne osvetové stredisko

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Trebišov

ROS logoSídlo: Ul. SNP č. 1049/76 – areál Nemocnice s poliklinikou, pavilón vedľa gymnázia, Trebišov
Tel.: 056 672 5620, 056 672 2781,
E-mail: ros.tv(a)stonline.sk,
Internetové stránky: www.rostv.sk, www.tvc.sk

Sme kultúrna a vzdelávacia inštitúcia napomáhajúca rozvoj kultúry v mestách a obciach trebišovského regiónu. Osvetovú činnosť realizujeme organizovaním tvorivých aktivít v jednotlivých odvetviach osvetovej činnosti.

Zameriavame sa na realizáciu podujatí v regióne, prezentáciu regiónu v rámci Slovenska i v zahraničí a výsledkom toho je organizovanie podujatí na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni s medzinárodnou účasťou. Naša činnosť vychádza z kultúrnych a spoločenských podujatí cyklického, ale i jednorazového charakteru.

Tokajská slávnosťDôraz kladieme na spoluprácu so ZMOS, združeniami miniregiónov, občianskymi združeniami, cirkvami, inými spoločenstvami a ďalšími organizáciami. Podnecujeme obce k rozvoju miestnej kultúry. Poskytujeme metodickú i organizačnú pomoc. Od februára 2005 sú súčasťou nášho desaťčlenného kolektívu aj pracovníci bývalej hvezdárne v Trebišove - teraz úseku astronómie Regionálneho osvetového strediska v Trebišove.

Rok 2008 bol pre nás mimoriadnym v oblasti CR a turizmu, keď sme sa stali iniciátorom vzniku, koordinátorom a zastrešovateľom Združenia Tokajská vínna cesta.

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 7.30 - 15.30

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.