Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Móda rokov štyridsiatych

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Šamudovce

MladíkTáto fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia, z čias Slovenského štátu. Obyvateľ Šamudoviec má oblečené typické mestské oblečenie, ktoré si mohli dovoliť len bohatšie rodiny.

V tom čase bolo moderné nosiť vysoké čierne čižmy. Bežní dedinčania nosili skôr bagandže, alebo chodili v lete bosí. Čižmy bývali alebo „boxovo“, teda kožené ošetrované boxom na topánky, alebo „lakovo“ čiže lakované. „Lakovo“ čižmy tu boli novinkou a skôr otázkou prestíže.

Po tom ako sa po Viedenskej arbitráži Košice pričlenili k hothyovskému Maďarsku, krajským mestom východného Slovenska sa stali Michalovce. I keď išlo o rýdzo slovenský región, za módne nohavice sa začali považovať „pričeše“ typické skôr pre Maďarov a Nemcov. K nim sa nosil „geročok“ – sako šité na mieru.

Čižmy, to bola často aj celoživotná záležitosť, nové sa kupovali málokedy, skôr sa dávali opravovať staré. Za Slovenského štátu boli v Michalovciach štyria obuvníci, a to Feterik, Kalinovský, Bujdoš a Lancoš. Obyvatelia Zemplína si chodievali kupovať obuv do Michaloviec, kde mal predajňu Baťa. Solventnejšie rodiny si dávali šiť čižmy na mieru u obuvníkov, konkrétne tieto robil obuvnícky majster Feterik.

Fotografia je dielom profesionálneho fotografa, na jej zadnej strane sa nachádza pečiatka - „FOTO“ ERORUS, predtým ETELKA, Hlavná 23, Michalovce. Čiernobiela fotografia bola priamo fotografom ručne kolorovaná. Bol to bežný zvyk, služba zákazníkovi za príplatok.

Spracované podľa spomienok pána Michala Kostovčíka zo Šamudoviec.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.