Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Fotografický obraz

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Šamudovce

Fotografia manželovTento obraz pochádza z roku 1927 a je zaujímavý tým, že vznikol kolážou fotografie a maľby. Sú na ňom zachytení miestni obyvatelia Ján Štofa a jeho manželka Zuzana, rodená Fedorová. Fotografia bola po vyhotovení nalepená na tvrdý kartónový papier a okolie domaľované hrubou vrstvou olejovej farby. Nejde pritom o akúsi imaginárnu krajinu, ale zachytáva okolie obce, konkrétne „Laškovske poľo“, kde sa nachádzali aj lesy miestneho urbariátu. Zobrazená rieka je teda Duša.

Les miestneho urbariátu mal v tom čase rozlohu 33 érekov, pričom vtedajšia plošná miera érek sa rovná asi 1,15 hektára. Nachádzali sa tam aj pasienky, ktoré rovnako patrili urbariátu. Bolo to najviac využívaná plocha pre pasenie dobytka i pestovanie sena na zimné kŕmenie.

Žena zobrazenej dvojice bola sirota. Jej manžel neskôr musel odísť za prácou do Ameriky. V jeho prípade to bol dôsledok pozemkovej reformy, ktorá bola daná zákonom č. 81/1920 Zb. z. Prídel zabranej pôdy po vzniku I. ČSR sa síce vykonával a mal za úlohu poslúžiť na uživenie maloroľníkov a stredne veľkých poľnohospodárstiev, ale skutočnosť bola často iná. Štát mal totiž možnosť ponechať vo svojom vlastníctve majetok, ktorý bol zabraný bývalým šľachtickým rodom a iným prívržencom niekdajšieho Rakúsko - Uhorska. To sa vykonávalo v ďaleko väčšej miere, než bolo pre vidiečanov prípustné, pretože v minulosti mnohí žili práve z práce na týchto pozemkoch. Naviac, ak aj došlo na rozpredávanie pôdy v prospech maloroľníkov, tak často za ceny, ktoré si nemohli dovoliť. Aj to v uvedenom období podporilo masívny odchod obyvateľov Zemplína za prácou za oceán.

Spracované podľa spomienok pána Michala Kostovčíka zo Šamudoviec a knihy Šamudovce.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.