Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Konfirmácia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Viničky

KonfirmantiTáto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mladé dievčatá a chlapcov pred konfirmáciou. Majú približne pätnásť rokov.

Silné zastúpenie v obci Viničky má protestantská reformovaná cirkev – kalvíni. V tejto cirkvi sa neudeľuje prvé sväté prijímanie ale konfirmácia. Slávnostný akt sa koná vo veku, kedy už dieťa dokáže samo rozoznávať kresťanské hodnoty a samo vie pochopiť význam krstu a ďalšieho duchovného napredovania. Konfirmačný obrad je starší ako samotná existencia kalvínskej viery a vychádza zo starokresťanskej výchovy katechumenov.

Pred konfirmáciou adepti absolvujú prípravu, z ktorej neskôr skladajú skúšku. Pri obrade odpovedajú na otázky týkajúce sa viery a jej hodnôt. Zároveň odriekajú apoštolské vierovyznanie, ktoré pri ich krste odriekali ich rodičia i krstní rodičia.

V minulosti bolo dosť typické rozdelenie obyvateľov k jednotlivým vierovyznaniam podľa národnosti. K protestantským reformovaným cirkvám, kam kalvíni patria, sa hlásili prevažne Maďari. V niektorých oblastiach Slovenska toto delenie platí dodnes. Vo Viničkách sa k maďarskej národnosti hlási až 76 percent obyvateľov. Z hľadiska vierovyznania však došlo k vyrovnaniu, pretože 39 percent sa hlási k rímskym katolíkom a presne rovnaké percento k reformovanej cirkvi.

V tomto článku sú použité informácie, ktoré nám poskytla pani Alžbeta Igneczyová.

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.