Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Dedinské divadlo

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Tibava

HerciTáto fotografia pochádza z roku 1953 a vidíme na nej členov dedinského naivného divadla z Tibavy. Toto začalo písať svoju históriu už za čias I. ČSR. Nešlo pritom o akýsi výplod študentského entuziazmu, pretože tu spoločne hrávalo viacero generácií. Divadlo ľudí spájalo a podľa spomienok majiteľky tejto fotografie aj stieralo všetky spoločenské rozdiely. Napríklad aj na tejto fotke sa nachádza právnik, učitelia, roľníci i študenti.

Repertoár divadla tvorili klasické slovenské divadelné hry ako Statky zmätky alebo Vadia sa o rozume. Tlačené texty týchto hier mal učiteľ Bujdoš a každý herec si z nich odpísal svoju rolu. V danom čase sa takéto divadlá nachádzali takmer v každej obci, takže texty hier vychádzali v knižnej podobe a dali sa kúpiť v každom meste.

Určitý útlm nastal v rokoch 1939 až 1944, pretože divadlo hralo a chcelo hrať v slovenčine, ale v danom období po Viedenskej arbitráži patrila Tibava do Horthyho Maďarska. Slovenčina nebola vítaná. Po vojne sa divadelná činnosť obnovila. Hrávali dve až tri premiéry ročne a okrem Tibavy vystupovali aj v Hnojnom, Závadke, Krčave a v ďalších okolitých obciach. Keďže v danom čase iná kultúra na dedinách prakticky nebola, záujem o predstavenia bol veľký a vždy mali plné sály. Hrávali v kultúrnych domoch alebo v školách.

K pravidelným vystúpeniam v Tibave možno radiť najmä čas fašiangov a II. sviatok vianočný na Štefana.

Dedinské naivné divadlo v Tibave zaniklo v roku 1959.

Spracované na základe spomienok pani Márie Basandovej.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.