Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Koniec jedného zvyku

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Sliepkovce

DieťaUvedené fotografie pochádzajú z počiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia . Tieto zábery vhodne ilustrujú prerušenie jedného starého vidieckeho zvyku – nosenie šatky vydatou ženou.

Na prvej fotografii je žena so svojim dieťaťom. Bolo to odfotografované v čase, keď dotyčná mala približne štyridsať rokov. V tomto ponímaní ju môžeme hodnotiť ako predstaviteľku starého vidieckeho sveta, v ktorom okrem mnohých iných platili aj určité pravidlá odievania. Vydatá žena totiž pri vyjdení na ulicu musela nosiť šatku. Tým sa odlišovala od slobodných. Dôvod bol prostý – už by si ju nikto nemal prezerať aké má pekné vlasy, lebo to už nebola žena určená na obdiv ostatným. V najstaršej generácii u mnohých tento zvyk pretrval viac-menej dodnes.

Nosenie šatky malo v čase narodenia dieťaťa jednu zvláštnosť. Od pôrodu do krstu žena šatku nenosila, ba ani nevychádzala z domu na ulicu. Až krst sa vnímal ako legitímne uznanie dieťaťa, že je to plod oboch rodičov a žena mohla zasa nosiť šatku na znak počestného manželstva.

Matka s kočíkomPovinné nosenie šatiek vydatých žien ako zvyk prestával dodržiavať po II. svetovej vojne. Vzdelávanie sa už stávalo dostupnejším. Práve mladé dievčatá, ktoré chodili do škôl do mesta, prinášali nové zvyky. Nechávali sa už strihať podľa vtedajších módnych účesov a nosili kratšie vlasy. Po vydaji už zvyk nosenia šatky neprijali, ako môžeme vidieť aj na druhej fotografii.

Obce v rámci nástupu novej epochy prechádzali mnohými zmenami, toto bola len jedna z nich. Staršie generácie „nové maniere“ prijali pokojne, i keď len pred niekoľkými rokmi by pre ne vydatá žena na ulici bez šatky bola vnímaná ako nehodná manželského stavu.

Spracované podľa spomienok pani Márie Čižmárovej

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.