Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kone

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Sliepkovce

Kone s pluhomTieto fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia a ich ústredným motívom sú kone. Vtedy ešte nerozlučne patrili k životu miestneho obyvateľstva.

Takmer každá rodina chovala aspoň dva kone. Dôvod bol úplne praktický. Sliepkovce bola rýdzo poľnohospodárska dedina a kone nielen ťahali pluh pri orbe, ale tiež vozy, napríklad keď sa viezol tovar na predaj na trh do Michaloviec.

ŽriebäNarodenie žriebäťa sa zvyčajne zaobišlo bez prítomnosti zvelolekára. Podľa možnosti sa vždy zišlo niekoľko len niekoľko gazdov, aby zasiahli do pôrodu kobyly, ak by nastali komplikácie. Pokiaľ to zviera nedokázalo zvládnuť samé a mláďa vychádzalo navonok nohami, nad kopytami mu uviazali popruhy, ktoré tu volali štang. Správnym natáčaním a povyťahovaním plodu potom dostali žriebä na svet. Podobne postupovali aj pri kravách, pokiaľ sa mali oteliť.

Záujmom každej rodiny bolo, aby ich žriebätá boli zdravé a silné. Preto v dedine zvyčajne jedna rodina vlastnila aj plemenné žrebce. Preto napríklad Čižmárovci chovali tri takéto kone, ktoré mali z prešovského žrebčinca. Tieto potom pripúšťali ku všetkým kobylám v dedine.

ŽriebäPokiaľ sa v jednom roku narodilo viac koní ako dedinčania potrebovali, chodili ich predávať do Michaloviec na trh. Takéto malé koníky tu nazývali hačurky.

Chov koní sa výrazne obmedzil až zanikol koncom päťdesiatych rokov, čo bolo podmienené vznikom JRD. To v Sliepkovciach založili až v roku 1958.

Spracované podľa spomienok pani Márie Čižmárovej.

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.