Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Mlyn z 19. storočia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Pozdišovce

MlynTáto historická fotografia zachytáva technické zariadenie mlyna, ktorý bol postavený v prvej polovici 19. storočia. Pracoval na parný pohon a bol súčasťou hospodárskeho areálu, v ktorom sa v danom čase nachádzali aj liehovar a píla. V časoch jeho vzniku boli Pozdišovce rozvinutá obec, ktorá svojimi hospodárskymi aktivitami vysoko prevyšovala ostatné dediny. I keď značnú časť obyvateľstva tvorili hrnčiari, bolo tu aj dostatok gazdovských rodín, nehovoriac ešte o poľnohospodárskych majetkoch, ktoré vlastnila šľachta. V 19. storočí boli dokonca v Pozdišovciach tri mlyny, ktoré spracovávali úrodu z celého okolia.

Zlom nastal pri vzniku I. Československej republiky, keď sa šľachta uhorského pôvodu odsťahovala do Maďarska a svoj majetok ďalej spravovala len prostredníctvom správcov.

Fotografia zobrazuje zariadenie jediného mlyna, ktorý stojí ešte aj dnes. V päťdesiatych rokoch 20. storočia bol elektrifikovaný a slúžil najmä na spracovanie úrody miestneho jednotného roľníckeho družstva.

V deväťdesiatych rokoch bol rekonštruovaný, ale pre vysokú energetickú náročnosť už svojmu účelu neslúžil. Bol tiež vyhlásený za technickú pamiatku, ale podľa informácií z Pamiatkového úradu SR v Košiciach bol už z pamiatkového fondu vyňatý. V súčasnosti je v súkromnom vlastníctve a miestni obyvatelia nám hovorili, že cenné historické technické zariadenie skončilo v zbere železa. Chceli sme sa o tom presvedčiť a k historickej fotografii vyhotoviť na porovnanie aj súčasnú, lenže do mlyna sme sa nedostali...

Použitá literatúra:

Mikuláš Jáger: Pozdišovce (vydal Obecný úrad Pozdišovce, 1995)
Ján Poprik: Pozdišovce – turistický sprievodca (Vydal Obecný úrad Pozdišovce, 2003)

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.