Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Hrnčiarstvo v rokoch štyridsiatych a päťdesiatych

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Pozdišovce

Hrnčiarska pecUverejnené fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia, teda z čias, kedy sa hrnčiarstvu v Podišovciach stále darilo a hrnčiari v obci sa začali zjednocovať do nových organizácií.

Už 20. apríla 1947 sa tu konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Hrnčiarskeho výrobného a predajného družstva Pozdišovce, do ktorého vstúpilo štyridsať jeden hrnčiarov. Jeho predsedom sa stal Pavol Andrejko. Ešte v marci toho istého roku Pozdišovce navštívila prof. Júlia Horová-Kováčiková, ktorá neskôr zaviedla nový figurálny motív na zdobenie, a to známe postavy tancujúce karičku. Tento motív je dodnes pre pozdišovskú keramiku typický.

Hrnčiar pri práciV novom družstve sa začali používať hrnčiarske kruhy na elektrický pohon, čo výrobu značne urýchlilo, a tiež elektrické pece, ktoré mali pozitívny vplyv na kvalitu keramiky. Tieto fotografie, ktoré pochádzajú z päťdesiatych rokov, však dokladujú, že tradičné hlienené pece zvané koch mali naďalej svoje miesto.

V novembri 1949 sa v tunajšom kaštieli konali hrnčiarske oslavy, na ktoré v zastúpení prezidenta prišiel riaditeľ jeho kancelárie František Nečásek a prevzal od hrnčiarov fajčiarsku súpravu, ktorú darovali Klementovi Gottwaldovi. Prítomný bol aj povereník SNR pre školstvo a kultúru Ladislav Novomeský.

Päťdesiate roky boli pre pozdišovských hrnčiarov dobré v tom zmysle, že i prostredníctvom obchodovania cez ÚĽUV mali zabezpečený odbyt výrobkov, z ktorých časť išla i na zahraničné trhy. V roku 1958 dokonca pozdišovská keramika tvorila samostatnú expozíciu na Svetovej výstave v Bruseli. V týchto rokoch začali miestne hrnčiarske družstvo navštevovať mnohé známe osobnosti verejného života, a to nielen z Československa, ale aj z Alžírska, Francúzska, Holandska, Kuby, Maďarska, Nemecka, Rakúska, ZSSR a podobne.

Hrnčiarska pecĎalšia organizačná zmena však nastala 24. januára 1961 z poverenia Krajského zväzu výrobných družstiev v Prešove. Ten nariadil zlúčenie pozdišovského hrnčiarskeho družstva, ktoré už vystupovalo pod názvom Svojráz, s výrobným družstvom Michalovce, čím družstvo Svojráz stratilo právnu subjektivitu.

Použitá literatúra:

Ján Poprik: Majstri hliny (vydal Obecný úrad Pozdišovce, 2001)
 Almanach Zemplína (vydal Okresný výbor KSS v Michalovciach, 1958)

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.