Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Hrnčiarsky majster Michal Poľaško-Garbar

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Pozdišovce

HrnčiarDo dejín pozdišovskej keramiky sa medzi inými majstrami zapísal aj Michal Poľaško-Garbar (1883 – 1956). Ako rodený Pozdišovčan sa za hrnčiara vyučil vo svojej obci a v roku 1924 vstúpil do hrnčiarskeho cechu. V povojnových časoch ešte absolvoval odborný kurz pozdišovských hrnčiarov, pričom pre jeho tvorbu bola typická najmä tzv. dutá keramiky, teda vázy, džbány a pod.

V maľovaní svojich výrobkov sa venoval prevažne figurálnej tvorbe. Jeho výtvarný prejav bol neopakovateľný, poznačený expresionizmom. Medzi pozdišovskými hrnčiarmi tak zaujímal svojrázne miesto. Za svoju mnohoročnú činnosť nakoniec získal titul „Majster umeleckej výroby“.

HrnčiarBol tiež jedným zo zakladajúcich členov Hrnčiarskeho výrobného a predajného družstva v Pozdiošvciach, ale tiež jedným z posledných cechových majstrov pozdišovského cechu. Celý svoj život pôsobil vo svojej rodnej obci.

Použitá literatúra: Ján Poprik: Majstri hliny (vydal Obecný úrad Pozdišovce, 2001)

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.