Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Národná škola

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Poruba pod Vihorlatom

TriedaTieto fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia, pričom prvá z nich presne z roku 1957. Práve na nej je zachytená dnes už nejestvujúca drevená budova, ktorá slúžila na školské účely. Vľavo si môžete všimnúť tabuľu s nápisom Národná škola. Budova bola postavená po II. svetovej vojne, keďže obec bola v roku 1944 celkom vypálená.

TriedaDrevená budova slúžila svojmu účelu do roku 1958, potom v Porube postavili novú školu. Dovtedy sa však deti učili rozdelené do troch tried. V jednej bol samostatne 1. ročník, v druhej zmiešaný 2. a 4. ročník a v tretej zmiešaný 3. a 5. ročník. Každú triedu mal na starosti jeden učiteľ, takže v obci pôsobili traja učitelia, ktorí tu boli vyslaní školským úradom a bývali u ľudí v dedine na podnájme. Deti, ktoré ukončili piaty ročník, chodili ďalej do školy do susednej obce Jovsa. Dnes sa už v Porube pod Vihorlatom žiadna škola nenachádza.

TriedaK miestnej histórii školstva neodmysliteľne patrí učiteľ, neskôr hrdina Sovietskeho Zväzu - Ján Nálepka . Pôsobil tu v predvojnových časoch a súčasní starší obyvatelia, ktorí boli v tých časoch jeho žiakmi, na neho dodnes spomínajú. Bol známy tým, že okrem učenia organizoval v obci rôzne práce, najmä proti neustálemu vybrežovaniu potoka, na spevňovanie ciest a koordinovanú výstavbu obce. Práve tu mu prišiel povolávací rozkaz na front. Z toho, ako je známe, prešiel na stranu Červenej armády a úspešne viedol boje proti nemeckým vojskám.

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.