Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Dedina a kone

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Poruba pod Vihorlatom

Konský povozUverejnená fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zobrazuje gazdu s konským záprahom. Kone neodmysliteľne patrili k obci, bez nich žiadna rodina nedokázala obrobiť svoje polia. Poruba pod Vihorlatom bola viac lesohospodárska než poľnohospodárska obec, takže kone sa využívali aj pri ťažbe dreva. Nakoľko sa tu tiež pálilo drevené uhlie, konskými povozmi sa prevážalo zvyčajne do Michaloviec, odkiaľ ho miestni židovskí obchodníci expedovali vlakmi až do Švajčiarska. Samozrejme, takýto export skončil v roku 1942 židovskými deportáciami.

Veľká zmena nastala koncom päťdesiatych rokov, keď v Porube založili JRD. Mnohí majitelia sa museli rozlúčiť so svojimi koňmi a odovzdať ich družstvu. Pretože súkromníčenie v podstate zaniklo a aj lesy sa stali „spoločným majetkom pracujúceho ľudu“, nebolo dôvodu na ďalší chov koní v domácnostiach.

Voz, na ktorom sedí muž na fotografii, je rebrinák. Slúžil na prepravu tovaru, pričom mal zvyčajne vymeniteľné bočnice. Pokiaľ sa v ňom prevážalo seno, bočnice mali tvar rebríkov. Tento má plné bočnice z dosák, čo znamená, že bol pripravený na prevoz dreva, zemiakov, uhlia alebo hnoja.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.