Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pôrodné i pohrebné babice

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Orechová

PohrebTáto fotografia pochádza z konca päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej záber z pohrebu. Bola vyhotovená na cintoríne, ktorý obopína kostol. To, že ide o pohreb, však nie je jednoznačne dané čiernym oblečením žien. Vydaté ženy sa tu totiž v daných 4ase obliekali zásadne do tmavých šiat už niekedy medzi 40 a 45 piatym rokom života a chodili takto až do smrti.

Vidiecke cintoríny majú svoje špecifiká. Byť na nich riadne pochovaný bolo v podstate akési zloženie pocty nebožtíkovi, že žil ako slušný človek. Pokiaľ niekto odišiel zo sveta ako samovrah alebo zločinec, býval pochovaný na okraji cintorína pri plote v „neposvätenej pôde“. V Orechovej tomu hovorili, že ho pochovali „na medzi“.

Deti, ktoré zomreli po niekoľkých hodinách či dňoch, sa zvyčajne pochovávali do prvého radu hrobov. Orechová bola v tomto smere výnimkou. Tu sa mŕtve batoľatá zvykli pochovávať do už existujúcich hrobov k ich predkom, napríklad k pradedovi a prababke. Isto, malo to najmä svoje praktické príčiny, pretože nebolo nutné platiť nový hrob. Zvyk tu však zakorenil natoľko, že sa ním riadili aj bohatšie rodiny, ktoré by na nový hrob mali.

Ako v každej obci aj v Orechovej v minulosti pôsobili pôrodné babice. Aj v päťdesiatych rokoch mnohé ženy ešte rodili doma. Zatiaľ čo v iných dedinách bola úloha pôrodnej baby iba pomáhať deťom pri zrodení na svet, v Orechovej mali aj iné poslanie. Robili prácu, ktorá inde prináležala členom rodiny nebožtíka. Umývali a obliekali mŕtvych do truhly. Aj vďaka tomu mali v obci určité privilegované postavenie a ľudia sa k nim správali vždy veľmi úctivo.

Spracované na základe spomienok obyvateľov Orechovej.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.