Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nástup novej vlny

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Koromľa

Nová módaTuto vidíme dvoch hudobníkov z koromľanskej skupiny, ktorá prinášala prevratné zmeny vo vnímaní prezentácie piesní. Hrali najmä na tanečných zábavách a svadbách, ale už to nebol cimbal, husle a basa. V kapele mali trúbku, dva saxofóny, bicie a akordeón. Väčšinu ich repertoáru ešte tvorili ľudovky, ale už v novom šate. Okrem toho hrali na vtedajšiu dobu moderné šlágre, pričom najobľúbenejšie boli piesne Waldemara Matušku. Charakter dedinských tancovačiek sa začal radikálne meniť. Hudobníci rýchlo zabudli aj na kroje a obliekali sa štýlovo.

Obaja chlapci sú vo veku, keď sa podľa dedinských tradícií povyšovali chlapci na parobkov. Zatiaľ čo v mnohých dedinách bol tento rituál spojený s prvým povoleným tancom s dievčaťom na verejnosti a s bujarou oslavou, v Koromli to bolo o niečo komornejšie. Najväčší rozdiel medzi chlapcom a parobkom bol údajne viditeľný v kostole na bohoslužbe. Muži, teda aj parobkovia, chodili na chór, ženy a deti sedávali dole v laviciach. Úlohou chlapca, ktorý už mal byť parobkom, bolo dostať sa v kostole hore na chór. Keď sa tam natískal, parobkovia ho na schodoch bili čiapkami po hlave. Chlapec sa potom vrátil medzi ženy a deti. Svojou snahou však dal ostatným najavo, že už chce byť parobkom. Tak sa ostatní poradili a ak uznali za vhodné, hneď po bohoslužbe ho zavolali do krčmy. Tam im musel zaplatiť za pohárik, potom mu dali hobľa a už patril medzi nich. To sa ešte potvrdilo tým, že sa s ostatnými parobkami prešiel dedinou a všetci spoločne spievali. Tento zvyk tu však začal zanikať už po druhej svetovej vojne, v päťdesiatych rokoch zmizol celkom.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.