Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V maďarskej armáde

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Černochov

V maďarskej armádeMladý muž na dolnej fotografii si už raz vojenskú službu odkrútil, a to za I. ČSR. Musel však nastúpiť znova, pretože mu Maďari neuznali odslúžené roky pre ozbrojené sily Československa. To už začala II. svetová vojna, ale našťastie nebol priamo do bojov zatiahnutý, pracoval len v tyle.

 

Viedenská arbitráž oddelila územie južného Slovenska v prospech Maďarska, čo neostalo bezo zmeny. Následným vznikom samostatného Slovenska a Protektorátu Čechy a Morava sa stalo, že nový Slovenský štát nebol dostatočne obranyschopný. Bolo to dané najmä tým, že takmer celé velenie niekdajšej československej armády držali v rukách Česi. Slovenský štát vznikol 14. marca 1939. Na južných územiach, ktoré mu boli odobrané Viedenskou arbitrážou rozhodnutím z 2. 11. 1938, ešte do 22. marca pracovala slovensko-maďarská rozhraničovacia komisia. V maďarskej armádeV rovnaký deň opustili východné Slovensko aj posledné vojenské jednotky čs. armády, ktoré odišli transportom do Čiech. Východ teda ostal skoro bezbranný. Hneď na druhý deň prestúpili maďarské vojská novovytvorené hranice a podnikli útok, aby obsadili ďalšie územia. O dva dni na to maďarská armáda bombardovala letisko v Spišskej Novej Vsi, čím vylúčila možnosť leteckej obrany východu štátu. Boje trvali do konca marca, až na zásah Nemecka muselo Slovensko v Budapešti podpísať zmluvu, v rámci ktorej odstúpilo Maďarsku ďalších 78 obcí a 1 697 štvorcových kilometrov územia. Inak hrozilo, že by Slovenská republika úplne zanikla, pretože jedným z Hitlerových plánov bolo rozdeliť ju medzi Poliakov a Maďarov. Pôvodné hranice Slovenska sa obnovili až v januári 1945, keď bolo toto územie oslobodené.

Treba podotknúť, že v spomínaných okupačných bojoch o slovenský juh sa nezúčastnili obyvatelia Černochova či iných priľahlých obcí. V tom čase Maďarsko ešte nemalo vlastné vojenské zložky, v ktorých by slúžili obyvatelia niekdajšieho Československa. Na to došlo až neskôr.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.