Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Rieka Ondava

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: obec Ondavka

Koryto riekyJej tok smeruje regiónom Zemplín na juh a je dlhý 146,5 km. Spolu s Latoricou vytvára pri obci Zemplín sútok, ktorý ďalej pokračuje ako rieka Bodrog. Najväčšie ľavostranné prítoky Ondavy sú Ladomirka, Ondavka a Oľka, najväčší pravostranný prítok tvorí rieka Topľa. Celková plocha povodia má 3 382 štvorcových kilometrov.

rietok rieky je regulovaný vodnými nádržami Malá Domaša a Veľká Domaša. Nad Malou Domašou je koryto Ondavy prehradené zemnou priehradou. Hať sa nachádza aj pri Hencovciach. Tok je na nohých miestach upravený, i keď väčšinou si ponechal svoj prírodný charakter a viac ako päťdesiat percent dĺžky rieky prechádza zalesneným alebo aspoň jednostranne zalesneným prostredím.

V histórii zohrala Ondava svoju úlohu v novembri 1944, keď vojská Červenej armády postupovali cez Zemplín od Michaloviec na Košice a Trebejov. Nemci vyhodili všetky mosty do povetria, naviac bola rieka práve veľmi rozvodnená. Za pomoci delostrelectva tu vojaci museli stavať nové provizórne mosty, čo spomalilo postup oslobodzovacích jednotiek o niekoľko dní.

Zápaly z rieky boli v minulosti pravidelné. Rozsiahle práce na úprave povodia všetkých tokov Zemplína sa začali už v 19. storočí, na Ondave v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Napriek tomu je táto rieka i dnes prirodzeným biotopom mnohých druhov vodných vtákov.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.